Farneby soldatt. nr 60

Farneby soldatt. nr 60
Farneby soldattorp nr 60 på Segestas mark