Lilla Stentorp Vrena

Lilla Stentorp Vrena
Lilla Stentorp, Vrena. Kolteckning av Gunnar Wetterstrand. Tidigt 1930-tal
Fotograf

Teddy Munkesjö

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Foto av tavla i Husby-Oppunda hembygdsmuseum