Soildattorp nr 59

Soildattorp nr 59
Soldattorp Vevelsund nr 59. Ursnitt ur Häradskartan av år 1897-1901.