Tegelbrukets spårväg

Tegelbrukets spårväg
Tegelbrukets spårväg, köpebrev

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Från Lantmäteriets arkiv