2019


Årsmöte 2019-03-03

  ImageImage

 I söndags genomfördes årsmötet. Verksamhetsberättelsen för 2018 föredrogs och det
meddelades att året ekonomiskt hade gett ett litet överskott.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Till ordförande omvaldes Göran Malm och övriga i styrelsen för 2019 är: Lilian Eliasson,
Christer Karlsson, Kennert Arnerheim, Tomas Undin samt de nyvalda Teddy Munkesjö,
Gunilla Lindgren och Kenneth Lindström.
Ingvar Hugsén avtackades för sina många år i styrelsen.
Styrelsens förslag till revidering av stadgarna godkändes i ett första steg.
Efter mötet bjöds alla på kaffe med god tårta som kaffekommittén ordnat med.
Kort sagt - en trevlig eftermiddag med intresserade medlemmar.
GM

___________________________________________________________________________________________________

Information om Biodling

Tisdagen den 12 februari fick vi en mycket fin och entusiasmerande information
om hur det var att vara biodlare av den förre Vrenabon Sanna Malm. Vi fick helt
klar veta att det inte bara är att sätta upp en bikupa och köpa några bin. Bina ska
vårdas och honungen skall tas om hand innan den kan säljas. Vare sig man har
det som en hobby eller ett arbeta så är det en mycket intressant sysselsättning.

Tack Sanna för en fin kväll.

__________________________________________________________________________________________________

Museum

Vrena och Husby-Oppunda hembygdsförening har under en lång följd av år haft
ett museum i Husby kyrkas gamla kyrkstallar.

Husby har sedan många år en väl fungerande sockenförening och 2019-05-28
gjordes en överenskommelse att sockenföreningen övertar detta museum.

I samband med detta delades museet så att det som handlar om Vrena flyttades
över till föreningslokalen på Tärnövägen 8 och resten tillfaller Husby sockenförening.

___________________________________________________________________________________________________

Under sommaren och hösten har vi lördagar haft ett antal Öppet hus som varit välbesökta.
Vid dessa tillfällen man bland annat botaniserat i  vårt stora arkiv av bilder och tidningsartiklar.

____________________________________________________________________________________________________

Filmafton
torsdagen 31 november


Denna kväll visade vi 2 filmer ut föreningen stora filmarkiv.
Det var årsfilmer från 1988 och 1996 som båda var filmade av Ingvar Dessle
och visade händelser i Vrena och Husby Oppunda
Naturligtvis gjorde vi en paus för kaffe.

____________________________________________________________________________________________________

Extra årsmöte
torsdagen 21 november

Orsaken till detta extra årsmöte var att slutligen fastställa de nya stadgarna för föreningen.
Vi hann även vid detta tillfälle visa 2 kortare filmer.
Den första filmen från 1930 och 1940-tal med ett stort antal händelser från Vrena och Halla.
Den andra filmen var från 1980-talet.
Mötet var glädjande välbesökt och jag tror alla fick en trevlig kväll.

_____________________________________________________________________________________________________

Fotogruppen 
måndagen 9 december

Detta var sista gången för hösten där en grupp på 10-12 medlemmar vid 7 tillfällen
arbetat med att dokumentera personer och händelser på  bilder och filmer ur föreningens arkiv.

Förening:

Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening

Skapad av: Göran Malm (2019-03-14 22:46:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Teddy Munkesjö (2020-12-18 12:53:35) Kontakta föreningen