Om föreningen


Föreningen bildades den 9 juni 1918. Hembygdsstugan, kallad smedbyggningen kom i förenings ägo år 1921 genom att brukspatron Harry von Eckerman, ägare till Ljusne-Woxna AB, upplät huset åt föreningen som museum. Invigningen ägde rum på midsommarafton år 1923.

Smedstugan byggdes på den plats den nu står på år 1850 som bostad åt mästersmeden Per Jacob Malmgren. Vällingklockan på uthusets tak gjöts år 1805 och satt ursprungligen på ladugården vid herrgården i Nedre Hammaren. Brokvisten kommer från Holms i Lobonäs.

Smedstugan rustades år 1930. Alla inventarier har kvar sina orginalmålningar och mycket påminner om närheten till Dalarna.

Storstugan, den till höger är flyttad till hembygdsgården åren 1931-1932 och är den så kallade Bloms stuga från Lugnäs i Njupa.

Förening:

Voxna Hembygdsförening

Ändrad av: Voxna Hembygdsförening (2019-02-11 17:25:42) Kontakta föreningen
Skapad av: Voxna Hembygdsförening (2016-05-20 15:07:52) Kontakta föreningen