Uthus/Förråd


Uthus/förråd

Uthuset uppfördes på platsen samtidigt som hembygdsgården.

Vällingklockan gjöts år 1805 och satt ursprungligen på herrgårdens ladugård.

Editerad av: Lennart Östningsgård (2019-02-11 19:19:16)