Ordförande är Peter Ryholm och bor bredvid hembygdsgården.

Hans telefonnummer är ett kontaktnummer.

Ni kan kontakta oss per telefon, e-post eller vanlig post.

Samordnare av uthyrningen av hembygdsgården är

Sekreterare: 

Kassör:

Skicka brev till oss via ordföranden på adress Gillberga, 744 95 Vittinge.
Skicka e-post till oss: [email protected]