Kristinefors kvarn


Kristinefors kvarn och såg är belägna vid dammen i Kristinefors, 1 mil norr om Vitsand, och övertogs från Mangens hemmansägare i början av 1990-talet.
Byggnaderna ligger på Mangslidsälvens östra sida mitt emot gamla Kristinefors Bruk, vilket legat på västra sidan.

KVARNBYGGNADEN

Kvarnen byggdes 1854 och har byggts om från vattendrift till eldrift.
En gång om året, vid en kvarndag, är kvarnen igång och då mals här skrädmjöl.

BLÅSMASKINHUSET

Huset är från bruksepoken och stabilt byggt av sten med alnstjocka väggar och användes för att få hög temperatur i härdarna i de smedjor som låg på ömse sidor.
Huset ligger på västra sidan av älven utefter en informationsstig som startar vid dammen.

Kristinefors Bruk är beskrivet av Marianne Klarström i Kristinefors-Fryksdalens nordligaste byggnader och verksamheter 1800-1997.

Förening:

Vitsands Hembygdsförening

Skapad av: Annelie Davidsson (2013-06-01 20:24:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vitsands Hembygdsförening (2019-06-11 19:13:57) Kontakta föreningen