Nyheter

 

Vårt program för säsongen 2023 finns nu under Program.

Stötta gärna hembygdsföreningen genom att bli medlem eller att skänka ett bidrag till
plusgiro 193 1981-3 (OBS! Nytt kontonummer!)
(100 kr för ”första” medlemmen i familjen och 50 kr/person för övriga familjemedlemmar.)

Ange namn/ adress på alla vid inbetalningen, och...

Läs mer >