Paltservering

Vi börjar åter med paltförsäljningen efter mångas önskemål. Vi serverar som vanligt sista torsdagen i månaden, och tiden är mellan kl. 10.30 -13.00 eller så länge palten räcker. Vi serverar både blod- och vitpalt.

Älvsbyn Just Nu

FOTO: Älvsbyn Just Nu

Välkommen till Mejeriet
öppet mellan 10.30 och 13.00

Sista torsdagen i januari, februari och mars.

Ring Margareta 072-233 13 12 eller Astrid 070-256 33 68 för att anmäla intresse om att hjälpa till att koka eller annat. All arbetskraft är välkommen!