Idé-lådan


Har du idéer eller förbättringsförslag eller förslag på någon aktivitet du skulle vilja fanns i byn? Är det något byaföreningen kan bistå med? Kan vi göra det tillsammans?

Tveka inte! Lägg ditt förslag i idé-lådan som finns vid entrén till Mejeriet, alternativt kontakta någon i styrelsen.

Lådan töms kontinuerligt och alla förslag behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

Förening:

Vistträsk Byaförening

Skapad av: Barbro Nilsson (2014-09-02 11:09:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vistträsk Byaförening (2019-03-31 18:27:27) Kontakta föreningen