Styrelse


Ordförande

Kurt-Lennart Bergh, 0929-212 13 eller 070-555 39 47
[email protected]

Vice ordförande

Jonas Marklund, 0929- 211 10 eller 070-342 83 77
[email protected]

Extern Kassör

Majvor Murbäck Andersson

Sekreterare

070-6505653
[email protected]

Ledamöter

Dennis Furtenbach, 0929-202 61
[email protected]

Erik Isaksson, 070-353 78 55
[email protected]

Anna Åberg, [email protected]

Gunnel Åkerlund, 070-347 69 75, [email protected]

Eva Boman, [email protected]

 

Revisorer

Lars Olofsson 0929-212 29
Gunnel Björk 0929-212 34
Ingvar Johansson 0929-211 53

Valberedning

Lina Berglund, 070-348 90 35

Dick Öhman, 070-248 86 38

 

Förening:

Vistträsk Byaförening

Skapad av: (2012-04-13 13:26:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vistträsk Byaförening (2019-02-20 16:07:00) Kontakta föreningen