"Mysigare by-priset"


"Mysigare by-priset" är instiftat av Vistträsk byaförening till syfte att uppmärksamma och uppmuntra enskilda personer, grupper eller föreningar att ta initiativ till och verka för att göra Vistträsk med omnejd till en mysigare by att leva och bo i.

Regelverk: Mysigare by-priset kan delas ut till dem eller de som på något sätt bidragit till att göra Vistträsk med omnejd till en attraktivare bostadsort. Styrelsen för Vistträsk byaförening är ensam ansvarig för om och när samt till vem priset delas ut.

Ambitionen är dock att priset ska kunna delas ut till en eller flera personer under den årligen återkommande Vistträskdagen. Priset delas ut i form av ett diplom med motivering, samt en check på en symbolisk summa. Diplomen trycks i två exemplar varav det ena ges till pristagaren. Det andra exemplaret kommer att på Mejeriet pryda Vistträsks egen "Wall of fame"!

Vill Du nominera någon Du tycker gjort något extra för byns attraktivitet? Tveka inte! Lämna förslag på pristagare, ditt namn samt motivering i föreningens förslagslåda vid Mejeriet, eller mejla till föreningen eller någon av föreningens styrelsemedlemmar. Kontaktuppgifter hittar Du i vänstra spalten på hemsidan.

Förening:

Vistträsk Byaförening

Skapad av: (2014-06-16 10:28:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vistträsk Byaförening (2019-02-20 15:57:31) Kontakta föreningen