Verksamhetsberättelse 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Ett viktigt och omfattande projekt har under året slutförts, nämligen installationen av bergvärme till bygdegården Mejeriet. Alla inblandade personer har visat stort engagemang och lagt ner mycket tid för att detta ska kunna genomföras. Sökta bidrag från Älvsbyns kommun och Boverket har finansierat hela två tredjedelar av kostnaden.

Vidare har lilla vita huset fått skyltar, anslagstavla och idélåda.

Det har som alltid anordnats Vistträskdagen i samarrangemang med en del av byns andra föreningar. Lika välbesökt som alltid.

Traditionsenlig fettisdags-middag, byaloppis, adventsmarknad, flertalet paltserveringar, tunnbrödsbak, stick- och vilrcafé, gubbdagis, föreläsningar, uthyrning av lokalen, förälder och barn-grupp är ytterligare exempel på aktiviteter som fyllt Mejeriet.

Föreningen har även delat ut Mysigare-by priset till välförtjänta pristagare. Delats ut har även mini-Helly Hansens till alla byns nyfödda.

I slutet av året anordnades även ett julbord för alla de som på något sätt bidragit med sin hjälp till föreningen.

 

/Styrelsen