Husmodersföreningen

Husmodersföreningen

Norrbottens husmodersförbund
är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Vi är kvinnor i alla åldrar, i olika yrkesroller och familjesituationer, vi lägger oss i och påverkar.
Vi är drygt 1200 medlemmar spridda i 30 lokalföreningar i hela länet.
Vi träffas en gång i månaden på föreningsmöten.
Har en omfattande studieverksamhet.
Håller debatter och föredrag i aktuella ämnen.
Utarbetar skrivelser och motioner till myndigheter och institutioner.
Är socialt engagerade.
Ordnar studiebesök, utflykter, resor.
Vill du vara med och påverka din närmiljö?

Har du synpunkter på hur arbetslivet ska anpassas till människorna?

Är du en nöjd konsument?

Vi är alltid beredda att ta upp dina frågor. Blir vi fler blir vi starkare. Kom med, ha trevligt och tyck till tillsammans med oss i Norrbottens Husmoders Förbund

Vistträsk Husmodersförening
Vi svarar gärna på dina frågor. Var vänlig kontakta oss.

Ordförande Kristina Panzare tel.0920-215 15
Sekreterare Ulla Bergman tel. 0929-211 74 0929-211 74
Kassör,Anita Karlsson tel.0929-21221
Mer information och uppdatering kommer -se FHF kongress

Verksamhetsberättelse för Vistträsks Husmodersförening 2010
Under året har föreningen hållit 9 välbesökta medlemsmöten, sedan april i Vistträsks Byalokal.

Föreningen har fått två nya medlemmar och uppgår nu till 18 kvinnor.

Föreningen har deltagit vid Årsmöte i Råneå, kongress i Köping och upptaktsmöte i Sunderbyn.

Bjudit Korsträsk och Bredselsföreningarna på surströmmingsfest. Ordnat en resa till Boden.

Hållit en sycirkel med mottot-från gammalt till nytt.

Anordnat Bingo för inbjudna gäster.

På Vistträskdagen ordnat utställning med Kajsa Pettersson(akvarell) och Maj-Lis Johansson(glaskonst). Dessutom café ,bröd med hembakt bröd.

Deltagit vid Julmarknad med lotter och försäljning av eget tillverkade alster.

Pysselkvällar för barn och ungdom.

Öppet hus med teman:teater, gamla bilder(forskarföreningen) och prova på akvarell med Kajsa.

Skänkt pengar till kvinnojouren. Barncancerfonden, sjömansvården och EFS.