FHF Kongress


FHF kongress

FHF, fria husmodersförbundet
FHF har i höst genomfört sin kongress i Köping. Från norrbotten anlände 47 damer med buss. Deltagarna vid kongressen kom från Skåne, Västmanland, Gävleborg och Norrbotten. i tre dagar förhandlade och roade vi oss.

på programmet fanns bland annat ett antal motioner som diskuterades, antogs och skickades vidare till berörda instanser. De handlade bl.a. om större text på innehållsförteckningen på varor. Förbud mot mobilanvändning under bilkörning (gäller ej handsfree). Extrapriser på storförpackningar gynnar inte små hushåll. Handelns slöseri med ”bäst före datum”. Om förpackningar som är svåra att sopsortera. Subventionering av tandvård i likhet med synvård. Om att engelskan i reklamsyfte bör upphöra. bakbrundsmusiken i TV är störande. Rätt till trygghetsboende ska justeras i lag.

Årets tema för FHF är ”Barnen i samhället”
Den 18 September åker 3 medlemmar till Sunderbyn för att lyssna på tre föreläsningar om familjerätt, barnens rätt i samhället och autistiska barn.

20 September äter vi surströmming tillsammans med Bredsel och Korsträsks husmödrar

Vid oktobermötet ska vi planera kommande aktiviteter och bl.a. fundera över hur vi kan göra oss mer synliga i byn. Namnbyte kommer upp som en fråga vid varje årsmöte. Kanske namnet avskräcker men du är välkommen att ”prova på”.

Ordförande, Kristina Panzare