Föreningar

I byn finns bland annat Vistträsk idrottsförening (VIF), Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS), Vistträsk fria församling (Ebeneser), Motorklubben, Vistträsk Jaktvårdsområde (Vistträsk JVO) och en del andra föreningar.

Husmodersföreningen åkte till  Fria husmodersförbundets (FHF) kongress 2012.

fotboll

Närliggande byaföreningar

Bredsels byaförening
Vidsels byaförening
Muskus byaförening
Sågfors – Lillkorsträsk byaförening