Idé-lådan

Har du idéer eller förbättringsförslag eller förslag på någon aktivitet du skulle vilja fanns i byn? Är det något byaföreningen kan bistå med? Kan vi göra det tillsammans?

Tveka inte! Lägg ditt förslag i idé-lådan som finns vid entrén till Mejeriet, alternativt kontakta någon i styrelsen.

Lådan töms kontinuerligt och alla förslag behandlas vid nästkommande styrelsemöte.