Ett stort TACK!

……………………………………………………………………………………
ETT VARMT TACK!!!!
Till er alla som på olika sätt bidragit till renoveringen av bygdegården MEJERIET
Detta gäller både företag som privatpersoner som ställt med såväl material, maskiner, ekonomiska medel samt ideellt arbete

Vårt arbete fortsätter nu in på andra renoveringsåret.

INGEN NÄMND – INGEN GLÖMD

Än återstår mycket innan huset kan återfå sin forna glans.

Därför kommer vi även fortsättningsvis att behöva ert stöd

STYRELSEN I VISTTRÄSK BYAFÖRENING

…………………………………………………………………………………..