Restaurering av Bygdegård

Föreningen startade 2000 som en ideéll förening, År 2007 startade byautvecklingen (En sektion inom Byaföreningen), en grupp kvinnor som ville att det skulle hända mer i Vistträsk .Det blev ett uppsving för byn och då köpte föreningen Bygdegården Mejeriet som är beskrivet nedan.

Restaurering av en Bygdegård

Byaföreningen i Vistträsk köpte det gamla Mejeriet ,en 2-plans hus med källare på vardera 150 kvm, som är beläget mitt i byn. Det har anor från 1905, och var det första huset i Vistträsk (Vistheden).

Huset fungerade som Mejeri fram till 1945, då det byggdes om till lägenheter.

Vistträsk skola hade också matbespisning i Mejeriets källare från 1945 till 1976.

Vi kan nämna att på 50-60-talet fanns 2 st pumpar, en för bensin och en för diesel vilken användes av ett åkeriföretag som huserade i ”mejeriet”.

Då vi köpte huset (sommaren 2009)var det ganska illa medfaret.
Den första aktiviteten var Julmarknaden i november månad. Då hade vi med ideell arbetskraft och bidragsanställda precis fått vatten och avlopp att fungera ,och gjort en ansiktslyftning i markplan

Sedan har vi rustat upp huset i den takt vi har haft råd med .Företagen och privatpersoner har också genom gåvor och sponsringar, gjort bygdegården till verklighet. Vi har många aktiviteter och inkomsten av det har gått till upprustningen.

Vi kan nämna återkommande arrangemang som Julmarknad, Vistträskdagen och Sommarfesten. Den sist nämnda har vi för byaföreningens medlemmar och sponsorer, och då bjuder byaföreningen på grillat.
Dessutom har vi bl.a. kurser, föreningsverksamhet barnaktiviteter , dagträffar , kvällssammankomster och en hel del annat. Vi har också uthyrning av huset för fester och sammankomster av allehanda slag.
Sen har vi paltservering sista torsdagen i månaden under vår och höst.
Dessemellan har vi sommarcafé under juni – augusti.

Vi har en ”levande” bygdegård, tack vare mycket ideéllt arbete, och vi arbetar för att folk ska trivas i byn och vill bo kvar och därigenom har vi kvar skola, dagis, affär och olika företag.
Vi har för nuvarande cirka 320 medlemmar för år 2012, och fortsätter vara aktiva med aktivteter och kurser och andra sammankomster.

Se mer på vår hemsida: Bygdegård