Bygdegården Mejeriet

Bygdegården ”Mejeriet” ligger mitt i Vistträsk och har anor från 1905. Det är
det första huset i Vistheden och var ursprungligen ett Mejeri. 1945 lades
mejeriet ner och huset byggdes om till lägenheter. I källaren hade byns skola
sin matbespisning mellan 1945 och 1976.
Sommaren 2009 köpte Vistträsk byaförening byggnaden i syfte att rusta upp och
använda den som bygdegård,och det har gått med en rasande fart, i stort sett är
hela huset renoverat.Det är utsidan, som ska tas i nuläge.
Idag finns två lägenheter i övre plan och markplan har rum i varierande
storlek för uthyrning.
År 2011 invigde vi är boulbanan som är belägen på
mejeriets tomt, ett lyft!

Så här såg det ut på invigning av boulebanan juli 2011