Vissefjärda hembygdsförening


HEMBYGDSFÖRENINGEN

Den 18 april 1937 bildades Vissefjärda Hembygdsförening och en interimsstyrelse tillsattes. En av föreningens första uppgifter blev att från stallägarna ute i socknen överta och rusta upp Mörestallarna vid kyrkan. Det egentliga hembygdsarbetet kom inte igång förrän 1948 och då främst tack vare kyrkoadjunkt Carl Axel Sellgren. 1948 iordningställdes också hembygdsmuseet och ett stort arbete med insamling av äldre redskap och husgeråd genomfördes i bygden. Samma år inleddes den långa raden av kyrko- och hembygdsdagar vid kyrkstallarna som blivit en kär och obruten tradition för bygdens folk och gästande utbor vid midsommar. Samma år inspelades hembygdsfilmen "I Dackebygd". År 1950 presenterades det första numret av föreningens sockenkrönika "I Dackebygd" som sedan dess har utgivits varje år.

1953 flyttade en av hembygdsföreningens pionjärer Carl-Axel Sellgren från orten och efterträddes på ordförandeposten av verkmästare Oskar Svensson, som med energi och stor framsynthet kom att leda föreningens öden under inte mindre än 24 år fram till 1976. Mangårdsbyggnaden på Linnefors från 1730-talet rustades upp tack vare bidrag från Kungafonden. 1976 inköptes Kalmanstorpet som gjordes i ordning och hyrdes ut. Det gamla sockenmagasinet vid Bössan från 1814 tillhör också hembygdsföreningens skötebarn. Den Wisénska ryggåsstugan i Djuramåla med tillhörande tomtområde, har skänkts till hembygdsföreningen som ansvarar för dess bibehållande i ursprungligt skick. 1955 överläts den Uddenbergska skolan till hembygdsföreningen, den plockades ned och magasineras sedan dess.

År 1977 överlämnade Oskar Svensson ordförandeskapet till Edvin Gustavsson som hade denna posten fram till 1986. Under denna tiden rustades den sydvästra stallflygeln vid sjön upp och inreddes till ett maskinmuseum under sakkunnig ledning av Lennart Niklasson och Gösta Jonasson, som nedlagt mycket arbete och energi på att få föreningens klenod, den gamla självgående ånglokomobilen från 1916 i körbart skick. Denna lokomobil är den enda fungerande ånglokomobilen i Sverige.

År 1983 fick föreningen mottaga en storslagen donation av hedersledamoten Johan Magnusson i Törsbo som skänkte sin gård Törsbo 1:2 med tillhörande yttre och inre inventarier till sin hembygdsförening.

Är 1984 kompletterades midsommarfirandet med bygdespel som uppförs av lokala förmågor. Spelen är uppbyggda kring lokalhistoriska händelser med Henning Skårin som manusförfattare. De har blivit publikdragande och stärkt föreningens popularitet och anseende utåt. Från och med 1986 ledde Lars Andreasson vår traditionsrika förening fram till 2015 då han hastigt avled.

Det finns en formulering av en hembygdsfilosof som bör väcka till eftertanke: "Vi har inte ärvt jorden av våra förfäder, utan vi har lånat den av våra efterkommande". Vår förenings uppgift under de kommande 50 åren bör vara att göra allt som står i vår makt för att förvalta det lånet.

Utdrag ur I Dackebygd 1987 författat av Henning Skårin.

I dag 2021 består föreningen av  625 medlemmar varav 273 är årsbetalande.

STYRELSEN 2021
Ordförande Göran Persson, vice ordförande  och sekreterare Christer Martinsson, kassör Rosita Andreasson, ledamöter  Lars Jonzon, Gerd Jonsson, Lisbeth Gustafsson, Frida Larsson och Inger Andersson, suppleant Siv Johansson och adjungerad Gösta Karlman. Hedersledamöter Berit Lundin, Vivan Månsson och Rune Håkansson.

REVISOR Mats Häggbring, Rune Magnusson och ersättare Björn Klippvik.

STALL- OCH BYGGNADSKOMMITTÉN
Lars Jonzon är sammankallande: Bo Hällstrand, Göran Persson, Åke Gustavsson, Gert Bengtsson, Erik Jarl, Leif Karlsson, Nils-Olof Niklasson, Ing-Marie Jonzon och Joakim Petersson.

CAFÈKOMMITTÉN

Gerd Jonsson sammankallande, Pia Svensson, Lisbeth Gustavsson, Mona Elmdén, Lena Nilsson, Inger Karlsson, Anita Karlsson och Monika Karlsson.

TÖRSBOKOMMITTÉN
Siv Johansson är sammankallande.  Berit Niklasson, Anders Hällström, Åke Svensson, Bror Lundin, Karin Niklasson, Ann-Margret Turesson, Bernt Johansson, Anders Niklasson, Anneli Sculac och Ove Svensson.

Stöd Vissefjärda Hembygdsförening genom att bli medlem
Årsbetalande 100:- /person
Bankgiro 5598 - 0312 eller Swish 123 188 2067. Notera namn och mejladress.

Äldre årgångar
Det finns fortfarande möjlighet att köpa äldre årgångar av I Dackebygd.
Följande årgångar finns:
1961, 1965 -1967, 1969 -1984, 1986 -2020.

Vid köp av äldre årgångar kontakta föreningens kassör:
Vissefjärda Hembygdsförening
Rosita Andreasson

Kedjegatan 33
361 33 Emmaboda

E-mail:[[email protected]]

Förening:

Vissefjärda Hembygdsförening

Skapad av: (2014-06-23 00:53:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vissefjärda Hembygdsförening (2021-05-06 12:36:52) Kontakta föreningen