I Dackebygd 2019


Det var på Ca. Sellgrens initiativ, som den allra första, I Dackebygd, gavs ut. Kyrkoadjunkt Carl Axel Sellgren var aktiv på flera områden bl a i Hembygdsrörelsen. Han tjänstgjorde i Vissefjärda mellan åren 1947 och 1954. Redaktör var Gösta Halléhn och omslagsbilden utfördes av Barbro Gustavsson. I Förordet uppmanas sockenborna att skicka in berättelser och på olika sätt medverka och stötta idén om en årligen återkommande hembygdsbok.

Image 

Nog kan man säga att Vissefjärdaborna genom åren har hörsammat den initiativrike Sellgrens uppmaning. 1950 utkom för första gången, I Dackebygd. Allt sedan dess har denna hembygdsbok kommit ut varje år. I år är det alltså den 70:e upplagan.

Vilken samlad skatt av kunskap om vår bygds historia och dess människor! Duktiga författare har under årens lopp tecknat ner berättelser. Många har forskat i arkiv och spännande resultat har presenterats i hembygdsboken under årens lopp. De 70 årgångarna av I Dackebygd innehåller, en samlad kunskap intressant för alla, som har intresse för bygden. Det är också en dokumentation för kommande släktled. Vi lever i en snabbt föränderlig värld! Vårda Dina rötter och traditoner!

Årets bok har 232 sidor och ett 30-tal författare.

Inledning

Inledningsvis ger Annette Geyer oss en fin Maria-berättelse. Bengt Johansson hedras för alla sina år som ”bygdeskrivare” och värdefulla insatser i Algutsboda och Vissefjärda hembygdsföreningar.

Fackeltåget

Vår nuvarande kyrkoherde Johanna Juhlin är med oss, när fackeltåget vid Allahelgonadagen firar 70-årsjubileum. Fackeltåg och ljuständning lockar otroligt mycket människor till Vissefjärda. Siv Johansson och Iréne Karlsson berättar om hur man genom alla år har lyckats bevara denna fina tradition och allhelgonadagen har blivit en verklig hemvändardag.  Vissefjärda Samhällsförening vårdar denna tradition och sålde i år ca 300 facklor. TV sände filmen, Farväl min älskade, fredagen den 1 november.

Smeder i bygden

Hösten 2018 vid byavandringen i byn Lindehult berättade Siv Hildingsson om sin far smidesmästaren Rune Svensson. I årets bok har hon skrivit ner sin fars intressanta levnadshistoria. Genom Dennis Liljebergs artikel lär vi känna flera smeder, Rickard i Kröken och Gunnar Lindahl. Dennis tar oss också med på en del jaktäventyr. Det blir också ett besök i smedjan i Eskilsryd. Tack vare detta besök kan vi fylla på vårt småländska ordförråd. Åsa Halin står för härliga illustrationer.

Image                        Image

Barndomsberättelser

Barndomsåren var så annorlunda förr. Man får i årets bok lära känna Linnefors genom Harry Larssons berättelse, Barnfödd i Linnefors. Lars-Uno Sandblom bodde i lägenhet i ”bankhuset” och han lovprisar verkligen Vissefjärda, som uppväxtmiljö. Iréne Karlsson berättar hur man hade det som barn, om man bodde i en villa vid Verdavägen. Mona Elmdén delger oss hur det var att växa upp på landet i byn Fornamåla. Bengt Gustafsson för oss tillbaka till sin ungdoms by Knappsmåla och berättar om den tid då jordbruket på små enheter inte blev lönsamt längre. Leif Sjöqvist gör i år en spännande tågresa till Kalmar. Den nye handlaren i Vissefjärda Fredrik Gustafsson, berättar för Göte Lundberg, om sin barndoms drömmar.

Image                                  Image

Historiska återblickar

Vi tar oss till Emmabo och med Per Melin som vägledare får vi besöka det gamla gästgiveriet och vi får också träffa nuvarande ägare, Sven Astevall. Lite söderut mot Brinkabo låg en liten by, Ramneryd. Genom feltolkning av de gamla skrivtecknen har tidigare berättare kallat byn Kanneryd. Rolf och Erik Jansson beskriver byn med hjälp av vår bygds unika kartmaterial. Ett vårdaskott lossas av i Förlångsö. Marie Petersson Engnell berättar och har också tagit reda på hur domstolen dömde i detta fall. Frida Larsson skickar, Sommarkort, till USA. En hel släkthistoria nystas upp och besökare från USA kan besöka den gård, som förfäderna lämnade.

Dikter och bilder

Thomas Elmstrand, Ginger Kallenberg och Lene Glauman har bidragit med dikter, som manar till eftertanke.  Lennart Karlman och Tex Berg ger oss en påminnelse om kända Vissefjärdabor det talats mycket om. Siv Sandberg och Ing-Maj Magnusson har lämnat in värdefulla bilder.

Image                                      Image

Nya böcker

Gunilla Håkansson har gett ut en bok, Ansikte mot Ansikte. Den innehåller berättelsedikter, skisser och tankar från hennes sjukdomstid och tillfrisknande. Gösta Hultén har givet ut boken, Svenskar Hjältar, och vi får ta del av artikeln om Nils Dacke.

På gång i Vissefjärda

 Vissefjärda Hembygdsförening har stora saker på gång. Nu är alla tillstånd klara för att en bro mellan Kyrkan och Stallarna ska kunna byggas. Göte Lundberg ger en historisk återblick och Göran Persson berättar om nuläget. Kyrkeby Bränneri kommer ut med en ny smaksättning till jul. På Törsbogården har man flera aktiviteter liksom vid Stallarna. Bygdespelet vid midsommartid blev lyckat! Ginger Kallenberg, Inger Andersson, Erik Karlsson och Siv Johansson berättar om ”spelet” hur olika synvinklar och de är alla nöjda med föreställningarna. Glasbruksarkivet har haft en förnämlig invigning och arkiveringen av handlingar och bilder fortsätter.

Christer Martinsson ger i Årsrevyn en intressant redogörelse för vad som hände under året 2018.

Årets redaktionskommitté har bestått av Siv Johansson, Frida Larsson, Gerd Jonsson, Christer Martinsson, Göte Lundberg och Alva Carlsson.

 

Förening:

Vissefjärda Hembygdsförening

Skapad av: Christer Martinsson (2019-11-25 17:59:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Christer Martinsson (2019-12-10 16:27:35) Kontakta föreningen