Fridhem


ImageFRIDHEM

Beskrivning: Fridhem Fotograf: Åke Gustafsson

Image

Beskrivning: Lilla huset Fotograf: Åke Gustafsson

Fridhem 10 eller Medlen 1:15 avstyckas 1918 från 5/8 mantal Medlen nr 1 och säljs till torparen Johan August Svensson och hans hustru Ida för 450 kr. Arealen omfattar 10,77 hektar.

Johan August Svensson 1855 – 1925; Ida Charlotta Petersdotter 1857 - 1931.

Sonen Karl Oskar Johansson föddes 1883. Ogift. Se vidare Kalles torp. Dottern Amanda Charlotta f. 1891 flyttar till Törnamålen 1920 och gifter sig med ägaren där Klas Olof Rikard Petersson. Sonen Johan Gottfrid 1886 - 1910 Medlen,  dottern Josefina Elise 1888 - 1954 i Stockholm, gift Lindfeldt, Gustaf Albin 1894 for till USA och Per Wilhelm 1897 - 1915 i Medlen.

Från 1932 bodde Valdemar Johansson f. 1899 och Emilia f. 1894 på Fridhem. De hade två barn och ett fosterbarn. I det lilla huset, som är hitflyttat från Ljunqvistatorpet, bodde Emilias mor Hilda.

Emilia var dotter till Alfred Gustaf Ljungqvist och Hilda Gustafva f. Petersdotter och bodde i Östra Klippingsbos utmarker på det som vi kallar Ljungqvistatorpet. Hon föddes, på havet (mellan Oskarshamn och Borgholm) som det står i husförhörslängden, den 4 augusti 1894. Emilia får sonen Arne Ljungqvist 1921, som lämnades till föräldrarna när hon utvandrar till Nordamerika 1922. Emilia gifter sig i USA 1926 med Valdemar Johansson från Träkniv i grannsocknen och de fick sonen Torsten samma år. Valdemar och Emilia kände kanske varandra innan 1922 då de båda utvandrade till Amerika. När de kommer hem flyttar de till Fridhem troligen 1932. De hade även ett fosterbarn, Elsa Vega Regina f 1935.

1941 äger paret: Båtsmanstorpet, Fridhem 10 1:15, Orrafänsnabb 1:16

Emilias mamma Hilda flyttade hit 1938 och tog det lilla huset från Ljungqvistatorpet med sig. Hilda (Hulda) avled 1947.

Emilia dör 1974 och Valdemar 1981 i Nybro.

Nuvarande ägare Jakob Nelson, Danmark

Förening:

Vissefjärda Hembygdsförening

Skapad av: Christer Martinsson (2018-11-21 18:48:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Christer Martinsson (2020-04-25 10:19:26) Kontakta föreningen