Torp och gamla boplatser


Att dokumentera gamla boplatser är ett detektivarbete. Men det är viktigt att ta vara på den kunskap som ännu finns om de människor som bodde på torp, i jordkulor eller i ett undantagshus. Ofta finns inte husen kvar utan bara en stenhög eller en källarruin som tyder på att någon haft sin boplats här. Vi i Vissefjärda Hembygdsförening har som mål att dokumentera så mycket vi kan om dessa ställen innan kunskapen försvinner för alltid. Men vi måste ha hjälp av alla som vet om olika boplatser och de människor som bodde där. Kontakta därför oss så skall vi hjälpas åt att dokumentera så mycket vi kan.

Förening:

Vissefjärda Hembygdsförening

Skapad av: Christer Martinsson (2018-11-21 18:09:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Christer Martinsson (2018-11-21 19:44:56) Kontakta föreningen