Våra byggnader

I vår hembygdspark, Kajelund, finns fyra stycken byggnader; soldattorpet Bokelund från Eneryda Kölve, karamellkokerskan Kristina Melins stuga från Horshult, Framnäsladugården från Spånghult, samt det gamla kyrkstallet. Kvar på sina ursprungliga platser finns Lille Petter-Johans stuga i Haghult, Nybergs smedja i Arnanäs samt Kronogårds kvarn i Hörda och Bräkenryds kvarn i Bräkenryd.

Soldattorpet Bokelund

Bokelund

Hitflyttat från Kölve i Eneryda. Sist boende här var soldaten Sven Johan Fast.
Torpet köptes av den nybildade hembygdsföreningen år 1926, och transporterades till Kajelund med häst och vagn. Stugan återuppbyggdes av föreningens medlemmar år 1927. Taket har kvar sin ursprungliga täckning av näver och torv.

Melins stuga

Melins stuga

Denna stuga var belägen i Stubbalycke. Här bodde och försörjde sig karamellkokerskan Kristina Melin.
Stugan flyttades till hembygdsparken efter hennes död 1931. Den är möblerad som på Kristinas tid, och har t o m kvar polkagriskroken på väggen. Taktäckningen är autentisk med näver och torv.

Framnäsladugården

Framnäs

Kommer från torpstället Framnäs under Spånghults säteri. År 1950 revs byggnaden och skänktes till hembygdsföreningen av Märta Winkler. Ladan har i dag spåntak, tidigare täckning var halm.

Kyrkstallet

Kyrkstallet

Ursprungsplats för stallet var söder om kyrkan. Byggnaden flyttades hit 1963.
Stallet är numera inrett för tillfälliga utställningar, men har kvar spiltor och väggkistor. Taket är av tegel i dag, men var tidigare av halm.

Lille Petter-Johans

Lille Petter-Johans

Beläget i socknens norra del ligger torpet Aspholmen, under gården Haghult. Här bodde skomakaren Petter Johan Hagelkvist, född 1874, kallad Lille Petter-Johan. Han lämnade stugan 1948, och hembygdsföreningen köpte byggnaderna för 223:- år1949.

Nybergs smedja i Arnanäs

Nybergs smedja

Belägen 2 km norr om Virestad kyrkby, på vägen mot Eneryda. Den äldsta delen av byggnaden kan dateras till 1820. Vid två tillfällen har smedjan blivit tillbyggd. All utrustning från äldre smidesteknik finns bevarad. En omfattande restaurering företogs år 2009. Smedjan är i dag i brukbart skick, och används i samband med evenemang och aktiviteter.

Kronogårds kvarn i Hörda

Kronogårds kvarn

Belägen ca 1 km söder om Eneryda, vid en bäck som mynnar ut i Garanshultasjön. Kvarnbyggnaden är uppförd 1795, och är enligt Länsstyrelsens utlåtande av ett mycket ålderdomligt slag, och har därför ett stort kulturhistoriskt värde. År 1929 upphörde all malning i kvarnen. Kvarnhuset med tillhörande damm och tomt (ca 6000 kvm), skänktes till hembygdsföreningen av Gunhild Svensson och hennes mor Sofia Svensson i Liatorp. Platsen är i dag röjd och väl hävdad, och tillgängligheten är god. Ett vackert åldrat plåttak täcker byggnaden.

Bräkenryds kvarn i Bräkenryd

Bräkenryds kvarn

Norr om Eneryda, på vägen mot Vislanda, är denna kvarn belägen. Den drevs med ett s k övervattenhjul, och användes fram till 1920-talet. Kvarnägare då var bonden Gumme Enqvist i Bräkenryd. Byggnaden ägs av hembygdsföreningen, medan omkringliggande mark (ca 700 kvm) arrenderas. På 1990-talet utfördes restaurering, och kvarnen försågs då med tegeltak.

Alla våra anläggningar är trevliga utflyktsmål, och vid de flesta finns det möjlighet att sitta ner och kanske äta en medhavd fika. Dock hålls flera av byggnaderna låsta, så om Du vill stiga in för att titta och dessutom få utförligare information om respektive plats, så är Du välkommen att i god tid före besöket kontakta någon av nedanstående personer:
Ingvar Johansson, tel 0476-23139 (hembygdsparken och smedjan)
Inga-Lill Ljungcrantz, tel 0476-23070 ( ” )
Ricard Pålsson, tel 0476-23031 ( ” )
Kent Axelsson, tel 0476-22043 (Lille Petter-Johans och kvarnarna)