Böcker

 Torp och backstugor i Virestad
186 sidor, bok.
En inventering av de torp och backstugor som fanns i Virestad socken i slutet av 1800-talet. Här finns även en del uppgifter om vem eller vilka som bebott respektive torp, dess geografiska läge, samt andra intressanta uppgifter som man funnit vid nedteckningen.

Femtio år i Virestad
79 sidor, bok.
En kommunal historik inför sammanslagningen 1971. Virestad var under femtio år en egen kommun, och i denna skrift belyses det kommunala arbetet och kommunens utveckling under dessa år.

Tradition och historia
135 sidor, bok.
Den lokale folklivsskildraren Oskar Petersson har här gjort valda nedslag i bygdens traditioner och histora. En intressant bok om vår hembygd, som avhandlar bl a de två kända Välje- och Arnanässläkterna, sägnen om fogden Trotte, Ingeborg i Mjärhult, sjösänkningen och mycket mera.

Levnadsfragment
186 sidor, inbunden bok.
En folklivsskildring från Virestad. Författaren beskriver detaljrikt och med många dråpliga poänger livet i smålandsbygden från tiden omkring sekelskiftet och några årtionden framåt. Boken har delvis karaktären av en släktkrönika, men är samtidigt också ett levande bygdeporträtt från det gamla bondesamhällets tid.

Människor och händelser
96 sidor, inbunden bok.
En folklivsskildring från Virestad. En skarpögd och humoristisk beskrivning av livet på den småländska landsbygden för 150 år sedan. Författaren berättar träffsäkert och kärnfullt om sina upplevelser av människorna i hans omgivning.

Min lefwernes beskrifning
147 sidor, bok.
Den kände målaren Pehr Hörbergs självbiografi, allt ifrån den fattiga barn- och ungdomstiden i Småland, via studierna i Stockholm, till den arbetsfyllda vardagen på Olstorp i Risinge.

Lille Petter Johan
40 sidor, bok
En historia om den lille skomakaren i Eneryda, vackert illustrerad med teckningar och akvareller. Texten är enkel och beskrivande, för att ge även de yngre en inblick i hur livet kunde gestalta sig förr i tiden.

Vällingklockan
73 sidor, bok
En berättelse om en dagsverkstorpares torftiga liv under 1800-talets slut på Spånghults säteri i Virestad. Författaren gör novell-liknande nedslag i torparens vardag, och beskriver denna på ett målande och medryckande sätt.

Kringlor
16 sidor, häfte.
Varsågod och smaka på en äkta smålandskringla ifrån Virestad i södra Småland. Här finns recept på såväl grova kringlor som kaffekringlor, och s k glaskringlor. Varje recept är ”kryddat” med en historia om dess ursprung.

En småbondes memoarer
106 sidor, bok.
En berättelse om en pojkes uppväxt i det svenska bondesamhället i början av 1900-talet, med allt vad arbete och umbäranden vill säga, men också med ljusa barn- och ungdomsminnen. En varm skildring av vardagslivet i vår hembygd, som säkert får många äldre att le igenkännande.

Nybergs Smedja.
30 sidor, tryckt häfte med tjockare omslag, färgbilder.
Publikation utgiven i samband med firandet av den nyrestaurerade smedjan i Arnanäs. Här beskrivs bl a arbetet med restaureringen, smedjans historia med en resume´ över de fem generationer Nyberg som verkat som smeder på platsen, samt härliga fotografier blandat med kuriosa.

DVD Nybergs smedja
En 27 minuter lång dvd med stillbilder och filmklipp från restaureringen och invigningen av Nybergs smedja i Arnanäs.