Smeden Nyberg

Virestads bysmedja i Arnanäs brukades i över 150 år av smederna Nyberg.
Den förste Nyberg som kom till platsen hette Anders, och var född 1780 i Fellingsbro, Västmanland. Hans far hade ”fått” efternamnet Nyberg p g a att han var soldat för Nybble rote. På krokiga vägar hamnade Anders i Virestad socken, där han och hans hustru, Elin Bengtsdotter från Fölshult, bosatte sig i torpet Liljedal under Arnanäs Norregård. De fick tillsammans sju barn, varav tre var söner som alla blev smeder precis som sin far. Äldste sonen övertog senare bruket av smedjan i Arnanäs.
Barnen växte upp, flertalet gifte sig och bildade egna familjer med många barn, och sönerna följde oftast i sin fars spår och blev smeder även de.
En av dessa tog vid i Arnanäs, andra drev smedjor i omkringliggande byar och socknar.
Så följde generation på generation.
(En utförligare historik över smedjan, och de Nybergs som brukat den, står att läsa i häftet Nybergs smedja, som finns till försäljning). I Virestad hembygdsförening arbetar vi med att sammanställa en släktutredning kring Anders Nyberg och alla hans ättlingar. Vi har idag ca 1500 personer inlagda i vår databas, och den omfattar även en hel del underbara gamla fotografier och levnadsbeskrivningar över de äldre generationerna. Vi vill varmt tacka alla som har bidragit med sina minnen och olika sorters dokument, och samtidigt vädja till fler som kan tänkas ha något av intresse (fotografier, tidningsurklipp, brev etc) som vi kan få låna för avfotografering, eller som vill dela med sig av sina minnesbilder kring någon av de gamla Nybergättlingarna. Kontaktiformation finns under fliken ”Kontakta oss”.På Ancestry.se finns alla de av oss kända ättlingarna till Anders Nyberg upplagda i släktträdet ”Smedsläkten Nyberg”. Kontakta oss gärna för en inbjudan till trädet, och underrätta oss om tillskott och förändringar.