Släktforskning

I Virestad finns många kunniga och duktiga utövare av släktforskning. Här finns också en stor mängd personer med god lokalkännedom och ett gott minne, som gärna berättar om äldre tider.

Inom föreningen arbetar vi idogt med att bygga upp ett nätverk, till syfte att hjälpa och utbyta informationer, såväl inom gruppen som med andra som söker sina rötter i vår bygd.

Vi har startat en släktforskarstuga (se separat flik), som håller öppet för hembygdsföreningens medlemmar, och vi har även startat en facebookgrupp, som är öppen för alla och envar som är intresserade av släktforskning och hembygdshistoria med fokus på Virestad socken.

Facebook-gruppen ”Släkt och hembygd i Virestad” hittar ni här.

Varmt välkomna att besöka, eller kontakta oss!