Styrelsen


VIRESTADS HEMBYGDSFÖRENINGS STYRELSE

Föreningen leds av en styrelse som 2021* består av:

  • Elisabet Gunnarsson (ordförande)

  • Per-Anders Turesson (vice ordförande)

  • Stina Ramberg Fälth (sekreterare)

  • Eva Fristedt (kassör)

  • Kjell Ekblad

  • Eva Linnér Andersson

  • Kenth Axelsson

  • Harry Eriksson

  • Ingalill Ljungcrantz Pettersson

  • Ricard Pålsson

Revisorer: Björn Martinsson, Ingrid Åström, Ingrid Valtersson (suppleant)

Styrelsen träffas regelbundet för att planera och följa upp föreningens verksamhet. Däremellan driver styrelsen tillsammans med andra medlemmar de olika aktiviteter och öppna arrangemang som föreningen erbjuder under året. Håll ögonen på aktivitetsfliken här på hemsidan där information om dessa läggs ut.

Föreningen har också ett antal byggnader, äldre föremål, bilder och dokument med mera som man bevarar och löpande underhåller både för idag och i morgon. Detta är en stor och viktig del av styrelsens arbete som man jobbar aktivt med under året.

Föreningen drivs i enlighet med sina stadgar som uppdaterades 2019 vilket var första uppdateringen sedan bildandet 1925. Nedan finns länkar till både de nu gällande stadgarna och till de ursprungliga.

Gällande stadgar från 2019

Tidigare stadgar från 1925


* på grund av Covid-19-restriktioner under 2021 och 2022 har styrelseåret blivit något förskjutet. Styrelsen som valdes för 2020 satt kvar till det försenade årsmötet i juli 2021. Styrelsen för 2021 kvarstår till årsmötet 2022 som planeras hållas under maj månad.

Förening:

Virestads Hembygdsförening

Skapad av: Stina Ramberg-Fälth (2019-03-23 07:49:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stina Ramberg-Fälth (2022-01-11 15:08:13) Kontakta föreningen