Styrelsen


Föreningen leds av en styrelse som 2019 består av:

  • Elisabet Gunnarsson (ordförande)
  • Stina Ramberg Fälth (vice ordförande)
  • Eva Fristedt (kassör)
  • Per-Anders Turesson (sekreterare)
  • Kjell Ekblad
  • Hans-Åke Pettersson
  • Kenth Axelsson
  • Harry Eriksson
  • Ingalill Ljungcrantz Pettersson
  • Rikard Pålsson

Revisorer: Björn Martinsson, Ingrid Åström, Ingrid Valtersson (suppleant)
Valberedning: Ingvar Johansson, Kenart Bengtsson, Claes Lindahl (suppleant)
 

Styrelsen träffas regelbundet för att planera och följa upp föreningens verksamhet. Däremellan driver styrelsen tillsammans med andra medlemmar de olika aktiviteter och öppna arrangemang som föreningen erbjuder under året. Håll ögonen på aktivitetsfliken här på hemsidan där information om dessa läggs ut.

Föreningen har också ett antal byggnader, äldre föremål, bilder och dokument med mera som man bevarar och löpande underhåller både för idag och i morgon. Detta är en stor och viktig del av styrelsens arbete som man jobbar aktivt med under året.

Föreningen drivs i enlighet med sina stadgar som uppdaterades 2019 vilket var första uppdateringen sedan bildandet 1925. Nedan finns länkar både till nya och gamla stadgar samt till protokoll från senaste årsmötet.

 

Årsmötesprotokoll från 2019

Gällande stadgar från 2019

Tidigare stadgar från 1925


 

Förening:

Virestads Hembygdsförening

Ändrad av: Virestads Hembygdsförening (2020-03-06 15:11:02) Kontakta föreningen
Skapad av: Virestads Hembygdsförening (2019-03-23 07:49:23) Kontakta föreningen