Söndag 21/5 träffades ett morgonpiggt gäng klockan 8 för gökotta vid Kronogårds kvarn.Verkligen en fin start på söndagen!

Om kvarnen vet vi att den uppfördes 1795 och är enligt Länsstyrelsens utlåtande av ett mycket ålderdomligt slag med ett stort kulturhistoriskt värde. Kvarnen var igång fram till 1929 då malningen upphörde. Kvarnen med tillhörande damm och tomt på ca 6 000 kvm skänktes till Hembygdsföreningen av Gunhild Svensson och hennes mor Sofia Svensson i Liatorp.

Att den byggdes 1795 vet då det finns källa i en vittneshandling från 1806 där det står: ”…då Jon Larsson 1795 byggde kvarnen vid Blistens bro på Kronogårdens gamla kvarnställe". Detta omtalas bland annat i boken ”Torp och backstugor i Virestad”.

Förutom själva kvarnhuset fanns ett bostadshus med tre rum och kök samt svinhus och ladugård för tre kor. Det ägdes från 1880-talet av mjölnaren Jonas Bengtsson, född i Skatelöv 1834 och gift med Marta Magnidotter, född på Ugglemo 1832. Jonas som var lite knarrig till lynnet skötte kvarnen och sina svin. Hustrun Marta sysslade med trädgården och korna. Det beskrivs hur Marta vid mjölkdags satt och mjölkade korna medan hon sjöng psalmer. Hon ägnade sina blommor stor omsorg och talade med dem. Det fanns långt efter hennes död kvar gullvivor, stormhatt, tusenskönor i resterna av den örtagård som hon vårdat. Orkeslösa, gamla och barnlösa slutade Jonas och Marta sina dagar i Hörda fattigstuga. Ägaren till kvarnen, August Andersson i Kronogård höll tidvis kvarnen i gång några år efter det Jonas slutat mala år 1929.

Bilderna på kvarnen och huset är från bildarkivet och daterade 1922.

Kronogårds kvarn, 1922.
Kronogårds kvarn, 1922

Förening:

Virestads Hembygdsförening

Skapad av: Stina Ramberg-Fälth (2023-05-18 08:31:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stina Ramberg-Fälth (2023-06-10 09:35:08) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 c/o Elisabet Gunnarsson, Uthövdan 2659, 343 91 Älmhult
 Virestads Hembygdspark Kajelund, Pehr Hörbergs väg, Virestad, Sverige
[email protected]