PÅ GÅNG I MJÄRHULT?!

Ingeborg i Mjärhult är en av de mest kända personerna i Virestad genom tiderna och lämningarna efter hennes gård och odlingar finns fortfarande kvar i Mjärhult.
Platsen är en av sägenplatserna i Kronoberg men har inte underhållits så aktivt under senare år - växtlighet har slagit upp och spåren av Ingeborg är inte längre så tydliga. Hembygdsföreningen har inte egna möjligheter att underhålla en så stor yta som dessutom inte ligger på mark som vi disponerar över så det behövs andra muskler för att få ordning på detta. Vi hoppade därför högt när vi fick en inbjudan från Sagobygden (Berättarnätet Kronoberg) att medverka i dialog om detta.

På deras initiativ träffades ett större gäng i Mjärhult den 20/5 för att försöka hitta lösningar för att återställa och underhålla platsen så den bevaras i gott skick.
Medverkade gjorde representanter från Sagobygden, Virestads Hembygdsförening, Länsstyrelsen, markägaren Sveaskog, grannar och våra lokala experter på Ingeborg och historier i bygden.
Efter en mycket positiv dialog och intresse från alla håll att göra en insats i Mjärhult hoppas vi nu på att platsen snart (kanske nästa år) är i bättre ordning och att besökare kan följa spåren efter Ingeborgs hem och terassodlingar.
Vi håller alla tummar och uppdaterar här när vi hör något nytt i frågan.

OBS! det går såklart bra att även nu göra en utflykt dit, platsen är väl skyltad och alla stengrunder med mera är bevarade om än delvis överväxta på sina ställen. Infart från väg 120 mellan Bråthult och Barkhult

Läs mer om Ingeborg i Mjärhult:

Om Ingeborg och platsen på Sagobygdens hemsida

Om Ingeborg på Wikipedia
 

Ps. för den som undrar – Ingeborgs safsabuske (”den nya”) lever fortfarande!


Editerad av: Stina Ramberg-Fälth (2020-05-21 06:03:10)

Kontakta oss

 c/o Elisabet Gunnarsson, Uthövdan 2659, 343 91 Älmhult
[email protected]