Årsmöte 2018

Den 11 mars hölls ett välbesökt årsmöte i Hembygdsföreningen där ett 80-tal personer hade mött upp på Eneborg i Eneryda.

Efter de sedvanliga förhandlingarna välkomnades dagens gäst, glasexperten Börje Åkerblom, som berättade om Elme och Eneryda glasbruk. Han bjöd på en historisk tillbakablick och exempel ur deras produktion genom åren.

Efter kaffepaus där det bjöds på hela 19 olika sorters kringlor återtog Börje scenen och värderade deltagarnas medhavda glas. Även om det ekonomiska värdet inte alltid var så högt var det många exempel på fantastiskt hantverk från bruken.

Under mötet diskuterades att starta ett projekt kring en uppdaterad torpinventering och en första intresseanmälan för att delta i detta togs upp. Styrelsen kommer att diskutera vidare om hur detta stora arbete kan läggas upp – mer om detta kommer så småningom.

Protokoll fört vid årsmötet i Virestads Hembygdsförening söndagen den 11 Mars