Snart är våren och nya aktiviteter på gång!

Vi inleder med årets första aktivitet i hembygdsparken och ses där den 23 april 18.00 för att vårstäda, äta korv och ha trevligt tillsammans.

Den preliminära planen för året ser sedan ut så här:
16/5 Vandring längs Lappalänsvägen
27/5 Gökotta i Uthövdan
22/6 och 23/6 Midsommarfirande i hembygdsparken
2/8 Byavandring (ännu inte bestämt i vilken by)
13/8 Slåtter i hembygdsparken
16/9 Smedjans dag
2/12 Julstuga i hembygdsparken
Dessutom fortsätter vi med återkommande träffar i släktforskarstugan.

Datum är ännu så länga preliminära, håll utkik här på hemsidan och i Viljanbladet efter uppdateringar.