Välkommen till Virestad hembygdsförening!

För information om föreningen; klicka här.
For information about the society; click here.

 

Snart är våren och nya aktiviteter på gång!

Vi inleder med årets första aktivitet i hembygdsparken och ses där den 23 april 18.00 för att vårstäda, äta korv och ha trevligt tillsammans.

Den preliminära planen för året ser sedan ut så här:
16/5 Vandring längs Lappalänsvägen
27/5 Gökotta i Uthövdan
22/6 och 23/6 Midsommarfirande i hembygdsparken
2/8 Byavandring (ännu inte bestämt i vilken by)
13/8 Slåtter i hembygdsparken
16/9 Smedjans dag
2/12 Julstuga i hembygdsparken
Dessutom fortsätter vi med återkommande träffar i släktforskarstugan.

Datum är ännu så länga preliminära, håll utkik här på hemsidan och i Viljanbladet efter uppdateringar. 

 

 

Bildarkivet växer!

Vårt bildarkiv, som vi är mycket stolta över, och som vi tillika är oerhört tacksamma till alla som har bidragit till, uppgår till drygt 650 gamla fotografier som på ett eller annat sätt har anknytning till socknen. Många av bilderna som föreställer fastigheter, skolklasser, konfirmationsgrupper och idrottslag, kommer även att visas på Bygdeband.se, men flertalet bilder publiceras bara här på hemsidan, för föreningens medlemmar.
Bilderna är åsatta en vattenstämpel, med föreningens namn, men självklart delar vi med oss till de som hör av sig och gärna vill ha en ”ren” kopia. Vi är också ständigt tacksamma för nya bilder till vårt arkiv.
Efter inbetald medlemsavgift ombedes ni att ta kontakt med mig för att få lösenordet.
För mer information om vårt bildarkiv, och vilka bilder som finns i det; gå till Bildarkivet.
//Ylva