Smidesdagen

Äntligen! Efter nästan två års uppehåll i våra aktiviteter fick vi öppna vår smedja för allmänheten och genomföra vår, sedan länge planerade, smidesdag. Vi kan bara säga att det blev en riktig folkfest! Vi hade långt fler besökare än vi hade vågat räkna med, solen sken och det var lagom varmt. 

I centrum stod "våra" unga smeder Hampus, Isak, Kasper, Leo och Ove, som visade upp sina alster och demonstrerade sin skicklighet i konsten att smida. Den av besökarna som ville, kunde prova att smida under sakkunnig ledning, vilket några stycken vågade.

Trots att vi inte kunde servera äggakaka och kolbullar p.g.a. pandemin var besökarna nöjda och grillad korv och kaffe med kakor fick en strykande åtgång.

Gamla veteranfordon, mopeder, bilar och traktorer, som var uppställda i badhusparken, lockade många besökare.

Från scenen bidrog Ola Oscarsson till feststämningen med sång och musik.

Det var premiär för Hembygdsföreningens almanacka för 2022 och många var de som tog chansen och köpte sitt exemplar. Nästa stora evenemang när vi säljer almanackan blir  den 26 september då vi har Öppet Hus på Västergårda.

Isak
Ola Oscarsson
Svärdet

Editerad av: Pia Rennemark Nilsson (2021-09-18 19:07:29)