Här växer den nya utställningen fram

Under ett år där inget blev som det var tänkt, pågår arbetet på Västergårda med att färdigställa den nya utställningslokalen. En del av Vagnslidret byggs om för att kunna inrymma en utställning från litet nyare tid. I de övriga lokalerna har tiden stannat runt slutet av 1930-talet. Mycket har hänt i Vinslöv sedan dess. Samhället har gått från att vara bondesamhälle till att industrialiseras och handeln blomstrar. Därför har föremålsgrupperna lagt fram förslag om att en utställning som visar den senare delen av 1900-talet skall byggas. Ett förslag som styrelsen har godkänt.

Sparbanksstiftelsen Vinslöv har bidragit med medel för ombyggnaden och Hans-Erik, Lasse, Peter, Reino och Yngve har arbetat många timmar med att iordningställa  den nya lokalen.  Det återstår ännu många arbetstimmar och planen är att vi under nästa år skall kunna inviga vår nya utställning. Då hoppas vi att vi har lagt Corona bakom oss och kan se ljusare på framtiden.

Flitens lampa lyser
Nu börjar det likna något!
Den nya ytterdörren

Editerad av: Pia Rennemark Nilsson (2020-08-11 09:05:39)