Årsmöte 2020

Det uppskjutna årsmötet hölls i strilande sommarregn utomhus, under tak, på gräsplanen bakom Västergårda. Förutom styrelsen hade tappra 18 st av våra 384 medlemmar vågat sig till mötet.

Mötet började med att ordförande Karl-Erik Svensson hälsade välkommen. Enligt valberedningens förslag valdes Kaj Nordqvist till mötesordförande och Lars Johansson till mötessekreterare.

Kassören redogjorde för den ekonomiska situationen och delade ut balans och resultaträkningarna till deltagarna. Under 2019 firade föreningen 60-årsjubileum och höll Öppet Hus på Västergårda med underhållning av Ingvar Andersson och Maria Ingvarsdotter samt av dragspelaren Fredrik Persson. Denna dagen släppte vi också vår bok "Vårt Vinslöv - mellan Nävlingeåsen och Almaån". Vi tog inget inträde utan underhållningen var gratis för alla, inte bara medlemmar.

Boken ja, ett team på sex personer började under hösten av 2018 att gå igenom gamla Kistebrev och annan forskning för att slutligen sammanställa den senaste boken om Vinslöv. Vi lät trycka 600 ex och alla är så gott som sålda. På Västergårda finns endast knappt 20 ex.  kvar.

2019 var ett år som gick med vinst.

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

Det fastställdes att inga arvoden eller traktamenten skall utgå till styrelsens medlemmar.

Sittande ordförande Karl-Erik Svensson omvaldes på ett år. Valberedningens förslag till styrelseledamöter klubbades igenom. Den nya styrelsen och övriga val publiceras på hemsidan så snart protokollet är utskrivet, underskrivet och justerat.

Avgiften till föreningen lämnades oförändrad: 150 kr/familj och 100 kr för enskild medlem.

Budget och verksamhetsplan för 2020 föredrogs inte. Sannolikheten för att det skall bli någon verksamhet under detta året är liten.

Under "Övriga frågor" berättade Peter Björnsson om den pågående ombyggnaden om vagnslidret. Med stöd av Sparbanksstiftelsen Vinslöv har vi påbörjat ett projekt som beräknas stå klart under nästa år. Vi satsar på 50-, 60- och 70-talen. Pengarna som finns i föreningen skall komma vinslövsborna och alla andra av våra besökare tillgodo. Därför satsar vi nu på en ny utställning.

En vädjan från Lars Persson som har hand om utomhusmiljön: Västergårda behöver målas utvändigt i år. Ni som njuter av att vandra runt sjön, eller som sitter på bänkarna vid Västergårda och tycker om den vackra miljön, kom och hjälp oss att måla. Färg och penslar finns. Det vi saknar är frivilliga händer. Vill ni hjälpa till - kontakta Lars Persson.

Välkommen
Tack
Ekonomirapport

Editerad av: Pia Rennemark Nilsson (2020-07-29 10:32:41)