Smålandsstenar Nissastigen

Smålandsstenar Nissastigen
Denna bild togs någon gång mellan 1912 och 1915 av en fotograf som hette A. Ohrlander. Fotografen står på Nissastigen och blickar in mot samhället. Stenstolparna i förgrunden kallades Lundströms led och låg där Nissastigen passerar ICA i dag. Till höger på bilden ser vi ett tvåvåningshus som kallades Gullanders och byggdes 1909. Det revs 1969 och här ligger i dag Södra Nissastigen 5. Det är alltså bara 100 år sedan Nissastigen var en liten grusväg med två hjulspår. 
Nissastigen är en mycket gammal väg och fanns som ridstig redan i förkristen tid. Före 1500-talet gick vägen på östra sidan av Nissan och man kan än i dag se lämningar i form av så kallade hålvägar lite varstans i skogarna, bl.a. i Kalset och vid vägen fram till Lilla Hyltan.
Fotograf

A Ohrlander

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Kopia

Förvaring

Hembygdsföreningens arkiv


Förening:

Villstads Hembygdsförening

Skapad av: Villstads Hembygdsförening (2017-09-30 12:55:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Villstads Hembygdsförening (2017-09-30 14:45:24) Kontakta föreningen