Smålandsstenar V. Järnvägsgatan 25

Smålandsstenar V. Järnvägsgatan 25
Slutet av 1800-talet. K Rohlins Hatt- och mössaffär var inrymd i denna fastighet från omkring 1885 till 1905. Uppförd på nuvarande (1997) fastighet V Järnvägsgatan 25. Här ligger i dag PRO-gården.
Fotograf

okänd

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Kopia

Förvaring

Hembygdsföreningens arkiv


Förening:

Villstads Hembygdsförening

Skapad av: Villstads Hembygdsförening (2017-09-30 12:55:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Villstads Hembygdsförening (2017-09-30 14:34:54) Kontakta föreningen