Smålandsstenar Järnvägsstationen

Smålandsstenar Järnvägsstationen
Vykort troligen från 1904, poststämplat 1905. Smålandsstenars järnvägsstation invigd 1904. Stationsinspektorn Hans Asp. Troligen är fotot taget vid invigningen. Smålandsstenars första järnvägsstation invigdes den 1.9.1877. Den första stationsföreståndaren hette T F Mellander. År 1903 brann stationshuset ner till grunden på grund av en olyckshändelse med en omkullvält fotogenlampa. På sockenstämman den 13.6 . 1875 beslöts att stationen borde förläggas till torpet slätten och att namnet skulle bli Åtterås. Före järnvägen öppnade 1877 hade namnet ändrats till Smålandsstenar.  I orten fanns det 1877 stationshuset samt några torpstugor i vilka det bodde endast 30-40 personer. Redan vintern 1877-1878 användes stationsområdet som upplagsplats för bjälkar, slipers, kubbar och granspiror som fraktades hit frånskogarna runt omkring med hästskjutsar. Dessa produkter hade tidigare ansetts som väderlösa, men tack vare järnvägen fick de ett helt annat värde. Omkring 1875 anlades Smålandsstenars Ångsåg och tio år senare Nissadals Sågverk av Måns Gunnarsson. År 1920 anlades ett industrispår till Ångsågen.
Fotograf

okänd

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Kopia

Förvaring

Hembygdsföreningens arkiv


Förening:

Villstads Hembygdsförening

Skapad av: Villstads Hembygdsförening (2017-09-30 12:54:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Villstads Hembygdsförening (2017-09-30 13:33:00) Kontakta föreningen