Nordanskog

Nordanskog ligger öster om vägen mellan Villstad och Nennesmo, några hundra meter norr om Rödjan. Torpet tillkom i början av 1820-talet. Vid synen 1871 antecknades följande om husen på Nordanskog. Stugubyggnad, 28 fot lång, 14 fot bred och 6 fot hög under tak av bräder, indelad till förstuga, stuga, kök och kammare. Vestra sidan av taket förses med tak ? ävensom brädfodringen i södra gafveln fullbordas, tilder i köket inlägges, ett felande fönster insättes, allt till en beräknad kostnad om 8,75 kr. Ladugård. 40 fot lång, 20 fot bred och 8 fot hög, innehållande loge och 2 lador och fähus. Arrendet för Nordanskog var 1856 16 kronor årligen, samt skall ha tillsyn över skogen. I mitten av 1910-talet betalades 30 kr om året i arrende.

 

För information om personer som bott på torpet, se bifogad fil nedan.


Förening:

Villstads Hembygdsförening

Skapad av: Villstads Hembygdsförening (2014-06-21 20:14:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Villstads Hembygdsförening (2018-06-21 09:51:04) Kontakta föreningen