Program

Den 11 mars 2018
Årsmöte kl 1800 i Viksta Bygdegård.
* Årsmötesförhandlingar  för Hembygdsföreningen, Viksta-Lasse fonden och Viksta Traktormuseum.
* Film visas från ”gamla Viksta centrum”
* Vi bjuder på ”80-års kaffe”. Hembygdsföreningen firar 80 år med ”sju sorters kakor”

Den 28 april 2018
Viksta veteranmarknad för 24:e gången.

Den 19 maj 2018,
Byvandring i Vallby
Kl 11.00 Samling vid Prästgården hos Lindströms.
Ta med fikakorg, cykel och/eller skrinda.

Den 27 maj 2018
Kyrkstigsvandring.
Kl 09.00 samling vid kyrkan för transport till Hakens stuga.
Kl 12.00 gudstjänst och kyrkokören medverkar.
Hembygdsföreningen bjuder på kyrkkaffe

 Den 15 juli 2018
Kl 11.00 Sommargudstjänst vid Traktormuseet.
Kyrkkaffe

Den 29 juli 2018
Vikstadagen
Kl 11.00 Gudstjänst och därefter fortsättning på tunet med sedvanligt program, spelmansstämma och stipendieutdelning ur fonden till Viksta-Lasses minne.
Servering.

Intresse finns att brygga svagdricka, som var en specialitet på Fagerdals bryggeri.

Håll ögon och öron öppna för gemenskap i vår bygd. Har du idéer, hör av dig till styrelsen, kanske något som går att genomföra.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter