Historik


1642 fanns det ett Gästgiveri i Bankeberg.

1830         hade gästgivaregården  8 egna hästar 6 håll- och 81   reservhästar
Skjutsarna körde till bla Linköping Mjölby Skänninge Sjögestad (I Vreta Kloster) Berg Målbäck

1845 var A.P Andersson ”Bonn på Druvan” gästgivare och hade entreprenadsskyldighet. Han var för förändring, det gamla gästgiveriet monterades ner och flyttades till Sättuna rusthåll i Kaga. Nytt gästgiveri byggdes på samma plats söder om vägen.

Den var alltså från 1884 Bankebergs skjutsstation och är belägen invid Riksväg 1 mellan Linköping och Mjölby med Gästgiveriet på andra sidan vägen.  År 1921 ersattes hästarna med en droskbil, rörelsen fortsatte fram till 1936 när den övergick till Linköpings taxi.

1855 frånträder källarmästare E.J Ajarsson entreprenadsskyldigheten vid Bankebergs gästgivaregård.

Så kommer därstädes lördagen den 30/6 genom öppen aktion säljas 24 styck yngre samt äldre, bättre och sämre hästar, 12 till 15 svinkreatur samt åkdon mm.

De skjutsskyldiga bönderna bildar senare bolag,övertar gästgiveriet och skjutsstation som de driver till 1893. Entreprenadsskyldigheten  flyttades till Mellangården 1884.

1873          öppnas järnvägen Linköping - Mjölby Stationen här heter Bankeberg

1883           brännvinsboden Stenfoten  stängs. Den var inrymd i Gästgivaregårdens västra flygel,    källarplanet.

 

Med reservation för eventuella faktafel.

Förening:

Vikingstads Hembygdsförening

Skapad av: Anders Cedergren (2018-12-21 18:39:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anders Cedergren (2018-12-21 18:42:13) Kontakta föreningen