Har varit


10 augusti genomfördes en Byvandring där vi först besökte platsen där Rakereds stora tegelbruk var beläget. 1888 köpte Klas Magni från Skatelövs socken i Kronobergs län Storgården och han upptäckte att det fanns bra lera för tegelframställning, och även sand på ägorna. Omkring 2 miljoner tegel om året tillverkades som mest. Tegelbruket lades ned 1934. Bilder på tegelbruket visades. 
Så gjordes ett besök på Rakereds ödekyrkogård där det sedan 1200-talet låg en kyrka, som Kent Sigedal berättade om. Kyrkan var i storlek 18,3m – 5,4m Kyrkan revs på 1700-talet efter sammanslagningen av socknarna Rakeryd och Wickenstad. En del material användes till Vikingstads nya kyrka.                        Så blev det Rakereds kvarn på nästa stopp där siste mjölnaren Ebbe Sandvalls son Christer berättade om rörelsen som fanns redan på 1700-talet. Ett flertal bilder på kvarnen visades. Kvarnrörelsen upphörde 1957. En affär fanns vid sidan av kvarnen och på andra sidan Kapellån fanns det en såganläggning. 
Fortsatt färd mot Vikingstads kyrka  och platsen där affären Plättebo, Skogkvists låg, strax före kyrkogården, passerades. 
Platsen för Wickingstads gamla kyrka från 1200-talet är utmärkt med en sten, ett 30-tal meter sydväst om nuvarande kyrkan. Kyrkan var i storlek 24m – 5,85m Även material från denna kyrka återanvändes till nya kyrkan som byggdes mellan 1765 och 1768. Vi avslutade vandringen i denna kyrka, där Marianne Danielssonberättade om kyrkorummet. Ett 20-talet personer genomförde denna uppskattade byvandring. 

6 juni 2022 Nationaldagsfirande

6 juni firade vi Sveriges nationaldag på hembygdsgården. Vice ordf. Marianne Danielsson hälsade välkommen till ett 100-tal gäster. Det serverades sång och musik som leddes av Johan Andersson och Karl Larsson. Högtidstalare var i år pastor Gustav Gillsjö. Efter programmet serverades kaffe och Sverigebakelser (rulltårta med vispgrädde och jordgubbe).

6 mars 2022 Årsmöte

6 mars 2022 genomfördes Hembygdsföreningens årsmöte i Kyrkans Hus. Vi kunde ej vara i Missionskyrkan på grund av inbrott och förstörelse.

I år sparade vi in på papper genom att årsmöteshandlingarna fanns att ladda ner från vår hemsida. Årsmötet presenterades även digitalt på storbild för de 40-talet medlemmar som var närvarande. Till mötesordförande valdes Jan-Olof Wissman och som sekreterare valdes Kicki Lantz. Ordförande presenterade dagordningens alla punkter på ett utmärkt sätt. De föredragna handlingarna, verksamhetsberättelse, kassarapport, verksamhetsplan och budget kunde alla godkännas. Ordförande Rickard Fransson omvaldes på ett år, likaså Alf Karlsson Sven-Åke Öberg och Margareta Bendz. Nyval av Anita Sundgren och Bo Däljemar som efterträder Curt Nilsson och Gunnar Månson. De avgående avtackades med blommor. Efter mötet blev deltagarna bjudna på kaffe med tilltugg och ett bildspel, Vikingstad förr och nu, visades.

27 november 2021 Julmarknad

Julmarknaden blev lyckad med mycket folk som besökte oss. De 20-talet knallar med varierat utbud av varor var säkert olika nöjda med sin försäljning. Vår egen fikaförsäljning i Stora huset hade 100-talet gäster. Lotter, kalvdans och struvor hade strykande åtgång. Skinkan vägde 2104 gram. Tack alla frivilliga och besökare samt knallar för en lyckad marknad.

11 september 2021 Höstmarknad.

Så kunde hembygdsföreningen genomföra en marknad som många hade väntat på. Bra väder och många besökare denna dag. Vi hade ett 20-tal knallar som hade ett varierat utbud av varor till försäljning . Tror att hon som sålde ägg var den som fick lämna marknaden tidigt för att äggen var slut. Som vanligt fanns det en hoppborg för de yngre besökarna, och den var väldigt uppskattad. Vi tackar besökare, knallar samt funktionärer för en trevlig marknad.

13 juni 2021 Årsmöte

Äntligen kunde vi genomföra årsmötet som vi skulle haft i början av mars. Ordförande Marianne Danielsson hälsade ett 30 tal medlemmar välkomna till årsmötesförhandlingarna i hembygdsgårdens trädgård. Till mötesordförande valdes Jan-Olof Wissman och som sekreterare valdes Sven-Åke Öberg. Verksamhets- och kassaberättelsen presenterades och kunde godkännas av mötet. Medlemsavgiften för år 2022 fastställdes till 150 kronor/medlem.  

Mötet godkände den aktivitetsplan 2021 som presenterades.  Det blev lite förändringar i styrelsens sammansättning med en del nyval. Till ny ordförande för 2021 valdes Rickard Fransson och  två nya Margareta Bendz och Eva Petersèn invaldes i styrelsen. Lars Gunnar Petersson och Ulla Eliasson lämnar styrelsen. Ulla Eliasson blir ansvarig för loppmarknaden.  Som revisorer omvaldes Kent Sigedal och Anita Thuresson och som suppleant valdes Kicki Lantz. Valberedningen blev också omvald i sin helhet.                         

Hans Persson gav blommor till avgående samt gav ett stort tack till Alf och Barbro Karlsson för ett fint arbete med trädgården.                   

Vid konstituerande styrelsemötet bestämdes att Margareta Bendz blir föreningens nya sekreterare. Styrelsens nuvarande sammansättning ser du under Kontakta oss.

Före årsmötet visades ett bildspel om bygden och föreningen, sammansatt av Rickard Fransson och Kent Sigedal.
 

aug 2020

Sommarcafèerna på torsdagarna har i sommar varit välbesökta och det är vi glada för. Totalt 15 gånger har det i år varit trädgårdsservering. Det ger en viss inkomst som vi kan använda i övrig verksamhet. Vi tackar de cafèvärdar som har bistått med hembakat bröd och kakor, som varit uppskattat, och som serverat både stamgäster och övriga besökare. Skulle uppskatta ett snittbesök på ca 25 varje gång. Öppet 2 förmiddagstimmar. Loppisen har samtidigt varit öppet men har dessvärre haft minskad försäljning i år. Vi har även visat hus och samlingar för intresserade. Tack till alla våra gäster som gör att Hembygdsföreningen består

1 mars 2020 Årsmöte

Hembygdsföreningen har avhållit årsmöte med ett 40-tal närvarande medlemmar. Mötesordförande Lotta Persson lotsade oss genom mötet där verksamhets- och kassaberättelse presenterades och godkändes. Så blev det val styrelse, ordförande Marianne Danielsson omvaldes för år 2020. Tre övriga ledamöter omvaldes på två år  och nyval av Sven Åke Öberg och Alf Karlsson på två år. Avgående kassören Gunnar Månson lämnar sitt uppdrag efter 17 år och kommer att avtackas senare.  Anita Thuresson och Kent Sigedal valdes till revisorer för år 2020.

Till valberedning för 2020 valdes Christer Bågenmark, Christer Sandvall och Lise-Lott Persson.

Verksamhetsplan och budgetförslag för år 2020 presenterades och godkändes. Medlemsavgiften bestämdes oförändrad till 140 Skr/år.

Efter förhandlingarna serverades kaffe och Åke Öberg, fd historielärare, höll ett föredrag om Gustaf Wilhem af Tibell, en svensk officer i Napoleons tjänst.

Vid ett konstituerande styrelsemöte valdes bl.a. Alf Karlsson till ny kassör samt Sven Åke Öberg till vice sekreterare.

Nuvarande styrelse ser du under kontakta oss.

7 december 2019 Julmarknad på Hembygdsgården.

7 december var det vår traditionella julmarknad på Hembygdsgården. Inte så kul väder vid inledningen, regn, men det klarnade upp och det kom ganska många som handlade av de 20-talet knallar/säljare som hade varjehanda alster att sälja. Korv, lotteri och fikaförsäljning gick bra. Ett flertal tält var uppsatta till de säljare som inte fick plats i bodarna. Tomten var som vanligt och besökte julmarknaden för att dela ut lite smågodis till barnen. 

Skinkan vägde 1984 gram och vinnaren Rasmus Amnefält hade gissat 1986 gram. Grattis. Det var ca 50 som försökte vinna skinkan! Och tack alla som  hjälpte till att genomföra marknaden

12 okt fälldes ett flertal torra och döda träd på Hembygdsgården. Två trädfällare hade engagerats och ett  flertal medlemmar deltog i uppröjning och bortforsling av ris. De grova stammarna sågades i 3 meterslängder och hämtades senare av Anders Nilsson att använda som bränsle. Än finns det ris och ved att hantera i trädgården

21 sept Höstmarknad.

Höstmarknaden på Hembygdsgården var i år väldigt välbesökt i det vackra höstvädret. Knallarna var nöjda med sin försäljning och kommer säkert tillbaka. Skolklasser som sålde hembakat bröd fick en bra förstärkning till klasskassan. Våra populära våfflor och kolbullar hade strykande åtgång. En stor hoppborg för barn var väldigt populär och välbesökt. Och det var gratishopp. Ett flertal lotterier såldes och de två lyckliga vinnarna i hydrokopterlotteriet blev Mikael Andersson och Emil Hagström. Emil lät sin mamma flyga. Hon tyckte det var jättehäftigt.       

                                             Vi tackar alla knallar och funktionärer och besökare för en väl genomförd marknad. 

28 aug  Byvandring.

Höstens byvandring bestod denna gång av ett besök på Vikingstads brandstation eller bibrandstation som den kallas numera där jourhavande deltidsbrandmän berättade om de F I P bilar, Första Insats Person, som är till förfogande här i Vikingstad. Bilarna har mycket brand och räddningsutrustning som kan behövas vid en första insats vid brand eller olycka innan hjälpenheterna från Linköping anländer. En intressant guidning om vår räddningstjänst. 

6 juni 2019 Nationaldagsfirande

Det blev rekordpublik på hembygdsgården den 6 juni då Nationaldagen firades. Högtidstal och sång och musik av vår nye komminister Martin Wettin. Koralkören medverkade också. Stor åtgång av kaffe och bakelse.

3 mars 2019  Årsmöte.

Ordförande Marianne Danielsson hälsade ett 60-tal medlemmar välkomna och en tyst minut förordades för Gunnar Asplunder som lämnade oss den 22 februari. Gunnar var vice ordförande och har tidigare varit föreningens ordförande under några år. Marianne läste även några texter för att hedra Gunnar. Efter detta öppnades årsmötet. Till mötesordförande valdes Lise-Lott “Lotta” Persson och till sekreterare valdes Lars-Gunnar Petersson. Vid val av styrelseledamöter för 2019 – 2020 blev det omval av Hans Persson, Weine Göransson och Mats Olsson samt nyval av Ulla Eliasson och Rickard Fransson. Ett fyllnadsval efter Anette Nilseryd som avgår kunde ej göras utan hänsköts till nästa styrelsemöte. En valberedning för 2019 kunde ej heller väljas, där Christer Bågenmark behöver minst en medhjälpare. Alf Karlsson blev vald som revisor på 2 år. Han efterträder Arne Ansterus som varit revisor i nästan 20 år. Kicki Lantz efterträder Katarina Kindstrand som revisorssuppleant. Hembygdsföreningen fick i samband med årsmötet mottaga en gåva bestående av tre oljemålningar av konstnär Tore Göransson. Dessa överlämnades av bröderna Lars och Björn Andersson. Ett tack till Lars och Björn. Missionskyrkan ordnade med kaffe och kakor som bjöds de närvarande. Rolf Eriksson f.d. polis berättade och visade bilder från sitt uppdrag som militärpolis i Kambodja.

Tack Rolf för ett intressant föredrag. 

1 december 2018 Julmarknad på Hembygdsgården.

Efter att marknadsgeneralen Hans Person gjort ett intensivt arbete med att inbjuda marknadsknallar så kunde marknaden erbjuda 22 olika försäljare/knallar. En välbesökt marknad som hade mycket att erbjuda köparna, såsom smycken, bröd, ägg, ullhantverk, fisk, honung, godis och mycket mera. Loppisen hade flyttat ut och sålde olika julsaker. Inne i huvudbyggnaden serverades det kaffe med lussekatter och pepparkakor. Ett flertal lotterier såldes, med många fina vinster. Julmusik hördes från högtalarna. Tack till de som fixat marknaden och tack till våra sponsorer. Julmarknaden arrangerades tillsammans med Studieförbundet.

8 september 2018 var det höstmarknad på Hembygdsgården.

Det var omkring 400 besökare under marknadstimmarna, och det gick att handla fisk, honung, karameller, ballonger, smycken, korv, ägg, barnkläder m.m. De nästan 20 knallarna verkade nöjda med sin försäljning. Våfflor och nystekta kolbullar gick åt i stora mängder. En hoppborg för barn var en uppskattad attraktion. En lyckad höstmarknad i vackert väder. Regnet kom före marknadsstarten! Tack till alla medhjälpare före, under och efter marknaden.

5 mars 2018 Årsmöte

Vikingstad Hembygdsförening har i samarbete med Studiefrämjandet avhållit ett välbesökt årsmöte i Missionskyrkans lokal. Föreningens vice ordförande Marianne Danielsson öppnade mötet och hälsade ett 50-tal personer välkomna. Lise-Lott Persson accepterade  uppdraget att leda förhandlingarna och Lars Gunnar Pettersson valdes som sekreterare. 2017 års verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport presenterades och godkändes. Till ny ordförande för 2018 valdes Marianne Danielsson. Ordförande Gunnar Asplunder hade avsagt sig omval.

Veine Nilseryd hade avsagt sig omval till styrelsen,  men fem styrelsemedlemmar omvaldes för 2018-2019 Fem styrelsemedlemmar har ett år kvar. Medlemsavgiften för år 2019 bestämdes vara oförändrad 120 kronor. Veine Nilseryd och Gunnar Asplunder avtackades med blommor för sina uppdrag/arbeten i styrelsen.

Efter förhandlingarna bjöds det på kaffe och lotteridragningar.

Agneta Sundström höll ett uppskattat föredrag om Elsa "Alrik" Andersson 1895-1984, ett original, som bodde i Björkeberg/Västerlösa. Intressant att få höra hur det var på den tiden.

30 juni 2018 gjorde ett 15-tal medlemmar en utflykt till Sya hembygdsgård.

Det blev ett uppskattat besök där det fanns mycket att se av samlingar av allehanda slag. Med fina uppbyggda miljöer såsom skrädderi, stenhuggeri, snickeri och telefonsamling, spik-, och kättingfabrik mm. Det bjöds på musikunderhållning och det var våffelservering. En trevlig eftermiddag på en närliggande hembygdsgård.

2 december 2017 Lyckad julmarknad på Hembygdsgården.

Med bra väder och mycket folk och 15-talet knallar genomfördes årets julmarknad på hembygdsgården. Det var genomgående nöjda knallar som hade ett varierat utbud till försäljning, såsom honung, kalvdans, ägg, smycken, mattor, närodlade champinjoner m.m. Några knallar hade kanske önskat större försäljning men det är svårt att veta vilka varor som det blir åtgång på.

En smed med sin ässja var en nyhet på marknaden.

Hembygdsföreningens fikaförsäljning i mangårdsbyggnaden var ett lyckat koncept och båda våningarna utnyttjades för prat och kaffetår.

23 augusti 2017 Besök på Ingvastebo såg och kvarn

Vikingstads Hembygdsförening har i samarbete med Studiefrämjandet anordnat en utflykt till den vattendrivna sågen och kvarnen i Ingvastebo i trakten av Haraldsbo. Det var ett 20-tal personer som åkte från Vikingstad i fyra femtioåriga SAAB-bilar!! Uppskattat!!  Historien om kvarn och såg berättades inlevelsefullt av Roland Klaar som är den som håller liv i platsen. Kvarnen är byggd vid Kärr i Ulrika omkring år 1840. Har flyttats tre gånger och hamnade i Ingvastebo år 1890. Här sågas stockar och säd males till mjöl, som man för övrigt kan köpa där. En smedja är också igång på stället. Vatten från en närliggande damm driver ett stort vattenhjul som sedan på ett sinnrikt sätt med olika kugghjul, av bland annat trä, och remmar driver kvarnstenarna. Det var en fin och trevlig upplevelse i Ingvastebo denna eftermiddag. Givetvis så serverades det kaffe efter visningen. Bra att det finns kulturentusiaster som kan och vill bevara dessa miljöer.

6 juni 2017 Nationaldagsfirande

Nationaldagen firades på Vikingstads hembygdsgård med musik och körsång av Koralen. Marianne Danielsson hälsade ett 100-tal välkomna till firandet i det vackra vädret. Gösta Gustavsson högtidstalade om gamla tider och utvecklingen fram till nu rådande tider med krig uti världen och invandring till vårt land. Ett fyrfaldigt hurra för Sverige utbringades.

Efteråt serverades kaffe och nationaldagsbakelse. Hembygdsföreningens loppis höll öppet.

5 mars 2017 Årsmöte

Vikingstad Hembygdsförening har i samarbete med Studiefrämjandet avhållit ett välbesökt årsmöte.

Årsmötet hölls i Vikingstad Missionskyrka och öppnades av vice ordförande Marianne Danielsson som hälsade ett 50-tal personer välkomna.

Göran Nilseryd åtog sig uppdraget att leda årsmötesförhandlingarna med Anette Nilseryd som sekreterare vid sin sida. Det blev omval av ordförande Gunnar Asplunder samt två nyval Gunnel Öhman och Mats Ohlsson till styrelsen. Arne Ansterus omvaldes som revisor på två år. Ulla Eliasson har avsagt sig styrelseuppdrag men blir nu föreståndare för loppis som startade förra året.

Kassören rapporterade om ett bra ekonomiskt resultat för år 2016 Glädjande är också att nya medlemmar upptäcker hembygdsföreningen.

Hembygdsföreningen bjöd på kaffe och bröd som missionskyrkan ordnat med.

Mötets höjdpunkt blev sedan ett föredrag av lokalhistorikern Joakim Johansson som berättade mycket ingående, samt visade bildspel om levnadsöden med personer i Bankeberg och Tillorp. Det var mycket duktiga och framgångsrika personer som har verkat i dessa trakter.

Kvällen avslutades med blommor till förtjänta personer.

 

3 december 2016 Julmarknad på hembygdsgården. 

Bra väder och lite vit snö på marken gjorde att det blev en välbesökt julmarknad. Nästan 20 knallar sålde allt som hör julen till. Det var ljus, julgranar, julkakor, julkort, tomtar, smycken, kläder, honung, ost från Holland, ägg, choklad, grillad korv m.m. En skolklass, klass 6A, sålde bröd och kakor för att finansiera en klassresa.

I stora huset serverades fika, lussekatter, pepparkakor och småbröd till kaffet.

Gissa vikten på julskinkan var populärt. Skinkan vägde 2474 gram och det blev Sonja Stenberg som gissade 2420 gram som fick hem julskinkan. 45 personer hade gissat på allt mellan 1114  - 4215 gram.

Ett tack till alla inblandade som gjorde marknaden lyckad.

10 augusti 2016 Byvandring

Byvandringen 10 augusti företogs med bil. Vädret var inte det bästa,blåst och risk för regn. Regnet öste ner på slutplatsen vid Vikingstad kyrka. Först besöktes festplatsen Solmark. Inget mer än några fundament där entrén har varit fanns kvar. Själva dansbanan revs i början på1960-talet och flyttades till Veta hembygdsgård där den nu är i bruk. Dansbanan byggdes i början av trettiotalet.Det var Vikings byggnadsförening, som huserade i Valhall, som på ett styrelsemöte 15 jan 1933 behandlade frågan om ny festplats, som styrelsen fått i uppdrag att utreda. Styrelsen beslutade att först göra en hänvändelse till bröderna Nilse om möjligheterna att få hyra en dem tillhörig skogsbacke benämnd Lusklämman. Förhandlingarna med Filip och Albin Nilse blev framgångsrika. Byggmästare Thure Ahlstrands anbud på 1475 kronor för uppförande av dansbana och tillhörande lokaliteter antogs. Man beslöt att uppkalla festplatsen efter Solmark. På en bergknalle till höger om dansbanan ledde en trappa upp till en cafépaviljong med uteservering. I närheten av dansbanan fanns Skyttepaviljongen Bankebergs skjutbana, norr om gården Solmark.

Rakereds kvarn ägdes från mitten av 1700 talet till 1913 av gården Nybbles ägare men var utarrenderad. 1889 köps gården och kvarnen av godsägare Axel Lunding. En bror till honom, August Theodor Lunding blir 1891 ny arrendator av kvarnrörelsen. August är född 1856.Han är ogift,en syster till honom är husföreståndarinna. Efter en tid inflyttar ytterligare en syster till de båda i kvarnen. De tre syskonen startar då också en speceriaffär som drivs gemensamt med kvarnrörelsen. 1925 slutar syskonen med kvarnarrendet, men blir kvarboende i kvarnen till 1931. Flera ägare till kvarnen har under åren kommit och gått. 1951 säljs kvarnen till Ebbe Sandwall som blev siste mjölnaren. Han slutar med kvarnrörelsen 1957. Därmed avslutas en mer än 200 årig epok i bygdens historia. Kvarnen drevs av en turbin om 45 hästkrafter med vatten från Kapellån. Fallhöjd 3,5 meter från vatten - magasinet.På andra sidan ån ,mittemot kvarnen fanns det ett sågverk.

Eftersom regnet började fick Göran Nilseryd berätta om Rakereds tegelbruk inne i den gamla maskinhallen. Tegelbruket byggdes färdigt 1897. Tegeltillverkningen som bestod av dräneringsrör,takpannor,spiktegel samt mursten, upphörde 1934. Det stora tegellagret avyttrades ända fram till 1940. I hembygdsblad nr 1 2016 står det att läsa om tegelbruket.

Byvandringen avslutades vid Vikingstad kyrka när regnet öste ner. Vi kunde dock gå en runda på kyrkogården för att se lite kända gravar.

6 juni 2016 Nationaldagsfirande

Nationaldagen firades på hembygdsgården den 6 juni. Ordförande Gunnar Asplunder höll ett kort inledningstal. Sedan följde körsång och musik. Högtidstalet hölls i år av Marianne Danielsson som pratade om utveckling och händelser i Vikingstad. Bland annat om Kung Oskar II besök här i början av förra seklet, år 1906. Ett fyrfalldigt hurra utbringades för Sverige och så sjöngs nationalsången Du gamla du fria. Ett 100-tal besökare kunde  räknas in under firandet. Efter högtidligheterna serverades kaffe med bakelse. Vädret var det bästa tänkbara och loppisen hade god försäljning.

6 mars 2016 Årsmöte

Vikingstad Hembygdsförening har i samarbete med Studiefrämjandet haft årsmöte i Vikingstad Missionskyrka. Ordf. Göran Nilseryd hälsade ett 50-tal besökare välkomna till årsmötet och ledde sedan årsmötesförhandlingarna. Gunnar Asplunder valdes till ny ordförande efter Göran Nilseryd som avböjt omval och i styrelsen blev det nyval av Lars-Gunnar Petersson och Veine Göransson, övriga ledamöter omvaldes. Hembygdsföreningen bjöd på kaffe och bröd som medlemmar i Missionskyrkan ordnat med. Efter fikat höll ”old drivern” Kjell Edelönn ett mycket intressant föredrag om sin bussresa ner till Rumänien. Avgående styrelsemedlemmar och föredragshållaren avtackades med blommor.

Förening:

Vikingstads Hembygdsförening

Skapad av: Anders Cedergren (2018-12-21 18:37:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anders Cedergren (2022-08-17 18:06:14) Kontakta föreningen