Verksamhetsgrupper

Det finns flera aktiva grupper i föreningen förutom styrelsen.

De olika grupperna arbetar utifrån olika intresseområden och många av grupperna gör egna arrangemang.

Tack vare dem händer det mycket i Viker!

Vill du vara med i någon av grupperna hör av dig till ordföranden
Bo Eckhardt 070 359 70 90, [email protected]
eller direkt till någon person i de olika grupperna.
Ju fler vi blir desto roligare har vi.

Vad som händer och görs i grupperna visas på de olika gruppernas sidor.