Kolmilan i Skrikarhyttan

Kolmilan i Skrikarhyttan

Under oktober 2010 byggde vi årets kolmila vid kolarkojan i Skrekarhyttan. Eftersom så få anmält sig att vara med och bygga och vakta milan, valde vi för säkerhets skull att göra en mycket liten mila, på bara c:a 1 m3 ved. Ytterligare ett skäl var, att vi var nybörjare i milbyggandets ädla konst (åtminstone två av oss tre i byggarlaget). Roger Carlsson hade däremot vissa kunskaper, låt vara huvudsakligen teoretiska, så det var naturligt att han fick leda arbetet.

kolmilan kolmilan

Kolmilan 24 oktober 2010, foton Marja Wagemans

Vi började med att gräva ut en cirkelrund plats för milan. På botten la vi stockar som ekrar på ett hjul. På dessa byggde vi en plattform av brädor. I mitten ställde vi den s.k. kungen, en trumma bestående av fyra hopspikade brädor. Det är genom ”kungen” som milan ska tändas. Mot kungen staplade vi sedan veden upprättstående så tätt som möjligt. Vi klädde sedan det hela med granris. Nu var det dags att täcka alltsammans med jord. Det gick åt ofantliga mängder. Turligt nog var det väldigt lättgrävd sandjord intill milan.

att tända alla sitter och lyssna
det brinner kolmilan röker

Kolmilan, samkväm 30 oktober 2010, foton Roger Carlsson, Marja Wagemans

Hela arbetet var klart lördagen 30 oktober inför det samkväm vid kolarkojan vi bjudit in bygdens folk till. Kvällen vid milan blev väldigt trivsam och i stil med förra höstens motsvarande aktivitet. Det blev fullt runt lägerelden. Korv grillades, kaffe dracks och visor sjöngs.

Vi hade celebert besök av trubaduren Jan Kilsberger som förgyllde den trolska stämningen med ett antal visor av bl.a. Dan Andersson. Dessutom tände vi milan, vilket var ett fantastiskt skådespel. Milan ”döptes” också. Traditionen bjuder att milor ska ha ett namn, oftast efter kolarbasens hustru. Hon fick alltså namnet Yvonne.

Medan milan kolar måste den givetvis vaktas dygnet runt. Första nattpasset i kolarkojan tog Roger och natten efter fick undertecknad sällskap av både hustru och hundar. Sent på måndagskvällen hade milan brunnit färdigt. I skrivande stund väntar vi på att milan ska svalna så att den kan rivas ner.

Staffan Jackson

Roger Carlsson 070-683 16 25
Staffan Jackson 070-300 88 54

Klicka HÄR för att öppna artikeln om kolmilan i NA

Klicka HÄR för mer bilder (foton Marja Wagemans, Roger Carlsson)