Om Föreningen

Vikersbygden präglas av vacker natur, närhet, öppenhet, nytänkande och framtidstro!


Bengtstorp, Knapptorp, Skrikarhyttan, Dalkarlsberg, Älvhyttan,  Nya Viker, Gamla Viker, Bäcketorp

”Föreningen har till uppgift att, i en politiskt och religiöst neutral form, inom sitt verksamhetsområde -Vikers gamla socken-gränser verka för att bygden hålls levande på ett med kultur-historien och naturen samspelt sätt, samt stödja och medverka i för bygden enande och utvecklande aktiviteter.

Föreningen skall också verka för hembygds- och naturvård samt samla, ordna och vårda folk- och fornminnen av kulturhistoriskt värde.”