Om Föreningen

Vikersbygden präglas av vacker natur, närhet, öppenhet, nytänkande och framtidstro!


Knapptorp, Bengtstorp, Skrekarhyttan, Dalkarlsberg, Älvhyttan, Vikersvik, Nya Viker, Gamla Viker, Enbergsäng, Bäcketorp, Sandvik, Spjutvik

”Föreningen har till uppgift att, i en politiskt och religiöst neutral form, inom sitt verksamhetsområde -Vikers gamla socken-gränser- verka för att bygden hålls levande på ett med kultur-historien och naturen samspelt sätt, samt stödja och medverka i för bygden enande och utvecklande aktiviteter.

Föreningen skall också verka för hembygds- och naturvård samt samla, ordna och vårda folk- och fornminnen av kultur-historiskt värde.”