Domardalens Vildpark

Välkomna till en stunds stämningsfull upptäcktsfärd med alla sinnen.

Domardalens Vildpark. En vandring i Domardalen. Åk väg 243 Gyttorp – Karlskoga och sväng till vänster vid kyrkan, riktning Dalkarlsberg.
Texten och kartan är lånad av Erik och Birgitta Borg.

Vattendragen, vägar och hus är avritade efter en lantmäterikarta. Stigarna (orange) är inritade på fri hand och alltså inte exakta. En del av dem är relativt lätta att gå, främst den på norra sidan av Mogruveälven, medan den som mynnar mitt på Dalkarlsbergsvägen går över ett par rangliga spångar och genom ett område nära vägen som kräver vattentätt på fötterna. Flera små ”broar” har byggts med gamla telefonstolpar. De fungerar bra även om den största är lite sned. På några ställen har röda snitslar satts upp för att markera stigen. Bävern gräver både tunnlar och kanaler och man måste se upp (ner) så man inte trampar i ett bäverhål. Kor med kalvar betar periodvis i ett par områden som är hägnade med el-stängsel. Titta på djuren, flera är av gammaldags raser, t.ex. fjällkor (utan horn). Gå inte in i betesmarker när korna är där.
Flera små informationsskyltar är utplacerade vid intressanta platser, t.ex. vid en av tibastbuskarna, vid den sällsynta blåtrybusken och vid en bäverkanal.

Ett grävlingsgryt finns i sluttningen innan man kommer uppför den branta backen till kalkugnen.
Bäverhyddor och dammar finns på flera ställen, den största hyddan utmed stigen nära Dalkarlsbergsvägen. En informationstavla finns nära bron över Hyttebäcken vid en gammal damm.
”Ljudstråk” står det på en skylt där Mogruveälven porlar i olika tonlägen och markerar att man kan uppleva dalen med alla sinnen.
För att läsa mer om Domardalen med kartan och bilder, klicka HÄR.